CERTIFICATE
SRPS ISO 9001
BS ISO 14001
OHSAS ISO 18001

Preuzmite Knjigu referenci

TEHNIČKO-TEHNOLOŠKO REŠENJE POBOLJŠANJA SISTEMA ZA VAKUUMSKI TRANSPORT PULPE BAKARNOG PRAHA


Godina: 2011
Investitor: Pometon-TIR
Status: Završen

Prilikom proizvodnje bakarnog praha elektrolizom, jedna od tehnoloških operacija je i izvlačenje praha iz ćelija i transport do centrifuge.
Izvlaćenje praha iz ćelija vrši se sistemom vakuuma sa dve vakuum pumpe i pratećom opremom.
Za normalan rad vakuum pumpi, neophodno je hlađenje istih. Kao rashladni fluid korišćena je industrijska voda iz hidroforskog sistema, pritiska od cca 1 bar i nepovratno odlazila u kanal otpadnih voda.
Ovakav način rada prouzrokovalo je česte kvarove pumpi s jedne strane i relativno veliku potrošnju vode, koja se kretala u granicama od 65 – 72 m3/dan pumpi za posledicu je imalo potrošnju vode od cca 72 m3/dan, odnosno oko1950 - 2160 m3/mesečno.
Iz tih razloga pristupilo se detaljnoj analizi poboljšanja sistema za vakuum u cilju kako dase pumpe zaštite od čestih havarija tako ismanjenja izuzetno velike potrošnje vode, koja je kao normativ izuzetno značajan u procesu proizvodnje bakarnog praha.
Predloženo tehničko rešenje pokazuje da je to moguće, uz maksimalnu primenu upustva proizvođača pumpi.

Nakon izvršene ugradnje i puštanja u rad poboljšanog vakuum sistema potrošnja vode se kreće u granicama od 12 do 15m3 na dan.

GALERIJA SLIKAnazad