CERTIFICATE
SRPS ISO 9001
BS ISO 14001
OHSAS ISO 18001

Preuzmite Knjigu referenci

PROJEKTI IZVEDENI ZA HOLCIM SRBIJA A.D.

Godina: u periodu 2007-2010.god.
Investitor: Holcim Srbija A.D.
Status: Završen

1. Izvođenje radova na ugradnji visokoefikasnog separatora i pomoćne opreme za mlin 2
2. Izvođenje radova po ANEX-ima 1,2 i 3 na mlinu 2
3. Izrada glavnih projekata i izvođenje radova za doziranje prirodnog gipsa u mlin 1
4. Projektovanje i izvođenje radova na doziranju pepela u mlin 1
5. Izrada projekata i izvođenje radova na ugradnji merne vage na mlinu 1

KVALITET URAĐENIH POSLOVA

Svi navedeni projekti koje je RdS radio, urađeni su bez plaćanja penala, što znači u ugovorenom roku. U garantnom periodu nije bila ni jedna intervencija zbog propusta u projektovanju ili izvođenju radova.

Kao primer dobro urađenog posla je rekonstrukcija mlina 2, gde je po startovanju sistema, sve radilo u skladu sa projektom bez ikakvih vibracija ili problema sa kretanjem materijala u sistemu.


nazad