CERTIFICATE
SRPS ISO 9001
BS ISO 14001
OHSAS ISO 18001

Preuzmite Knjigu referenci

PROJEKTI ZA HOLCIM SRBIJA A.D.

Godina: u periodu 2007-2010.god.
Investitor: Holcim Srbija A.D.
Status: Završen

1. Izrada glavnih projekata ugradnje visokoefikasnog separatora i pomoćne opreme za mlin

2. Izrada glavnih projekata druge linije za utovar cementa u rinfuzu.

3. Izrada glavnih projekata rekonstrukcije mlina 1 za ugradnju visokoefikasnog separatora i pomoćne opreme.

4. Izrada glavnih projekata za doziranje mlina sirovina

5. Izrada glavnih projekata za doziranje filterske prašine u mlin cementa br.1

6. Izrada glavnih projekata, adaptacija mlina 1 i ugradnja visokoefikasnog separatora i pomoćne opremenazad