CERTIFICATE
SRPS ISO 9001
BS ISO 14001
OHSAS ISO 18001

Preuzmite Knjigu referenci

Idejni elektro projekat ugradnje separatora i pomoćne opreme za cement mlina br.2

Godina:
Investitor: Holcim (Srbija) a.d.
Status: Završen

U cilju modernizacije postrojenja separacije na mlinu cementa br. 2 treba izvršiti zamenu postojeća dva separatora jednim novim 562 – SR1 većeg kapaciteta sa visoko efikasnom separacijom. Takođe, treba ugraditi novu bateriju ciklona, nove skliznice sa pneumatskim transportom materijala, nova dva filtera za otprašivanje, a sve u cilju povećanja kapaciteta postrojenja. Pošto se celokupna rekonstrukcija dešava na kotama K+14.5m i K+20.5m objekta mlina cementa br.2 potrebno je da se nakon ugradnje nove mašinske i tehnološke opreme izvede nova instalacija osvetljenja, uzemljenja i gromobranske zaštite.


nazad