CERTIFICATE
SRPS ISO 9001
BS ISO 14001
OHSAS ISO 18001
 

KADROVI

RdS grupa d.o.o. zapošljava visokostručni kadar iz različitih stručnih oblasti. Inženjeri RdS grupe poseduju licence Inženjerske komore Srbije za projektovanje i izvođenje radova. RdS Grupa poseduje i licencu P040M3 koju je izdalo nadležno ministarstvo.

RUKOVODEĆI KADAR

Rukovodeći kadar predstavlja organizovani TIM sastavljen od vrhunskih stručnjaka koji svojim znanjem, iskustvom i referencama u oblasti projektovanja, inženjeringa i proizvodnje, pre svega u oblasti rudarstva, dominantno pokriva tržište Srbije ali i veoma uspešno konkuriše i van granica naše zemlje.

Mladen Popović, dipl.inž.rud. - direktor i vlasnik

Iskusan stručnjak, jedan od retkih u Srbiji koji je svoja iskustva sticao na mnogim rudnicima u zemlji i van zemlje (bio tehnički direktor u rudniku uglja i u rudniku metaličnih sirovina) poseduje sve lične licence za rad u:
- Projektovanju i izvođenju radova na dubinskom istražnom bušenju,
- Projektovanju i izvođenju radova u rudnicima uglja,
- Projektovanju i izvođenju radova u rudnicima uglja sa metanskim režimom i
- Projektovanju i izvođenju radova u rudnicima metaličnih sirovina
Na osnovu navedenog, Mladen Popović je autor više Studija i Glavnih rudarskih projekata po kojima su realizovane investicije od više stotina miliona eura. Posebno treba naglasiti da je jedini srpski državljanin na listi eksperata Lloyd-a za oblast rudarstva.

Dragan Bojović, dipl.inž.rud. - Tehnički direktor

Inženjer sa ogromnim iskustvom iza koga se nalaze kao dela svi proizvodni uspesi rudarstva Bora kao što su Površinski kop bakra Bor, Veliki Krivelj, Cerovo, Krečana Zagrađe, Rudnik kvarcnog peska D. B. Reka, jama Bor, a ne treba zanemariti i učešće u izradi ne malog broja projekata. Radni vek i iskustva sticana u RTB-Bor tokom više od 30 godina rada od pripravnika pa do Direktora rudnika su sigurno garancija da je u pitanju stručnjak koji može dati veliki doprinos daljem razvoju RdS grupa d.o.o.

Dr Milenko Savić, dipl.inž.rud. - Rukovodioc tima za površinsku eksploataciju

Danas sigurno prvo ime površinske eksploatacije u Srbiji, a poznat zbog svojih radova i van granica zemlje. U toku profesionalne karijere rukovodio ili učestvovao u izradi oko 50 projekata, različitih istraživačkih i razvojnih studija, investicionih programa, glavnih i dopunskih rudarskih projekata, od kojih je većina na bakru, zatim na niklu i nemetaličnim mineralnim sirovinama. Kao samostalni projektant autor projekata u RTB u Boru i Majdanpeku, Crna Gora, Makedoniji, Etiopiji, Iranu i dr. U periodu 1987.-1990, bio je na listi experata Ujedinjenih Nacija (UN-Department of Technical Cooperation for Development).

Mr Dragan Nenadić, dipl.inž.rud. - Rukovodioc tima za podz.eksploataciju

Dugogodišnjom profesionalnom karijerom u RTB-u od radnika u neposrednoj proizvodnji pa do vrhunskog rukovodioca i projektanta da veliki doprinos razvoju podzemne eksploatacije Bora. Veliki broj realizovanih projekata i stručnih radova dovoljno govore o njemu. Magistar tehničkih nauka i specijalista za mehaniku stena.

Bjelogrlić Krsto, dipl.inž.maš. - Rukovodioc tima za mašinstvo

Inženjer sa ogromnim iskustvom iza koga se nalaze kao dela svi najznačajniji objekti u Boru i Majdanpeku zatim u HOLCIM-u, US Still-u u Smederevu, pa u Francuskoj i dalje

Dr Petko Kovačević, dipl.inž.maš. - Samostalni projektant u mašinstvu

Značajan po tome što je jedan od retkih eksperata kod nas za oblast hidrotransporta čvrste mase u vodi (pulpa) za kapacitete i do nekoliko miliona tona godišnje. Urađen do sada veliki broj projekata i revizija iz te oblasti.

Stangačilović Vasa, dipl.inž.met. - Rukovodioc tima za metalurgiju

Jedini stručnjak u Boru koji se aktivno bavio pored elektrolize i proizvodnjom bakarnog praha. Autor Projekata po kojima su se gradila postrojenja kod nas a i van Srbije (Irak i dr.). Trenutno aktivan na poslovima za Italijansku kompaniju POMETON SPA gde se tek očekuju pravi poslovi na polju izgradnje postrojenja za proizvodnju bakarnog praha.

Arsenijević Ljubiša,el.inž. - Rukovodioc tima za elektrotehniku

Inženjer sa ogromnim iskustvom na izradi elektroenergetskih projekata i izgradnji rudarskih i metalurških objekata u sastavu RTB Bor. U toku svoje profesionalne karijere učestvovao i rukovodio u izradi Glavnog rudarskog projekta Rudnika bakra u Burmi, izradi tehničke dokumentacije rekonstrukcije u US Steel-u u Smederevu,u Holcimu u Novom Popovcu,i Majdanpeku.

Popović Kata, dipl.inž.rud. - Rukovodioc tima za QMS

Pored sistema kvaliteta koji je implementiran u sve aktivnosti firme, ona je radom i znanjem uvela u firmu i u integrisani sistem menadžmenta koji je već dao prve rezultate. Posebno je uvođenje ISO standarda za zaštitu životne sredine i bezbednosti i zdravlju na radu (ISO 14001 i OHSAS 18001) dalo novi kvalitet našem radu danas a biće još značajniji u vremenu koje dolazi. Jedna je od retkih specijalista u Srbiji za ventilaciju podzemnih rudnika. Poseduje sve lične licence za rad u:
- Projektovanju i izvođenju radova u rudnicima uglja,
- Projektovanju i izvođenju radova u rudnicima uglja sa metanskim režimom

Aleksić Miodrag, dipl.inž.ZNR Rukovodilac službe za bezbednost i zdravlje na radu

Inženjer sa ogromnim iskustvom na poslovima bezbednosti i zdravlja na radu, zaštite od požara i ekologije. Iskustvo sticano na poslovima u flotacijama Bor i Veliki Krivelj, Institutu za bakar Bor, Fabrici bakarnih cevi Majdanpek. Tokom više od 30 godina staža radio na poslovima rukovodioca službi BZNR, ZOP, pregledu opreme i uređaja, radne sredine i izrade projekata zaštite od požara. Poseduje sve potrebne licence za obavljanje navedenih poslova i stalni je sudski veštak za oblast bezbednosti i zdravlja na radu.

PROJEKTANTI I SARADNICI

1. Popović Mladen, dipl.ing.rud. rudar podz.
2. Prof Dr Milenko Savić, dipl.ing.rud. rudar površ.
3. Mr Dragan Nenadić, dipl.ing.rud. rudar podz.
4. Dragan Bojović, dipl.ing.rud. rudar površ.
5. Aćić Rajko, dipl.ing.rud. rudar PMS
6. Pajkić Željko, dipl.ing.rud. rudar PMS
7. Hočevar Biljana, dipl.ing.geol. geomehanika
8. Janković Vladan, dipl.ing.geol. geomehanika
9. Ignjatović Prvan, dipl.ing.geol. geolog
10. Mr Aleksandar Nikolić, dipl.arh. arhitekta i urbanista
11. Jovanović Dragoslav, dipl.ing.građ. statičar
12. Božinović Bratislav, dipl.ing.građ. hidrograđevinac
13. Nikolić Dragan, dipl.ing.građ. putevi
14. Prof dr Petko Kovačević, dipl.maš.ing. konstr.
15. Bjelogrlić Krsto, dipl.maš.ing. konstr.
16. Ležaić Mirko, dipl.maš.ing. konstr.
17. Đorić Stanoje, maš.ing. održavanje
18. Arsenijević Ljubiša, dipl.el.ing. energetičar
19. Božinović Srđan, dipl.el.ing. energetičar
20. Marković Saša, dipl.el.ing. elektroničar
21. Nikolić Gordana, dipl.el.ing. elektroničar
22. Stangačilović Vasa,dipl.ing.met. metalurg
23. Marković Petar,dipl.ing.met. metalurg
24. Popović Kata, dipl.ing.rud. ISO
25. Aleksić Miodrag, dipl.ing.znr BZNR
26. Ninoslav Cvetanović, dipl.ecc. ekonomika investicija
27. Mr Ranko Nikolić, dipl.ecc. ekonomika investicija