CERTIFICATE
SRPS ISO 9001
BS ISO 14001
OHSAS ISO 18001

 

ISTORIJAT

RdS grupa d.o.o. Bor je osnovana kao firma za projektovanje i inženjering 2005. god., nastala kao strukovna potreba ne male ekipe stručnjaka koji su se u vreme tranzicije našli na raskršću kako dalje profilisati razvoj struke i očuvati opstanak vrednosti koje su decenijama negovane u RTB BOR u stručnim i naučnim institucijama u Boru. Vrlo brzo je, zbog svog profesionalnog a pre svega vrlo stručnog pristupa u rešavanju zahteva svojih poslovnih partnera i klijenata prerasla u firmu koja se danas uspešno takmiči na tržištu sa vodećim firmama u srodnim delatnostima.